hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán cafe xứ sở thần tiên

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "cà phê cho buổi sáng #cafetrung và #tra hoa nhài cho buổi sáng đầy năng lượng 🥰🌼🌸🌼🌸🥃🥃🥃" at Đèo, Mimosa, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023