Bảo Nguyên teleported to 18 Đào Duy Từ

Bảo Nguyên wrote "bánh tráng mà lại có nhiều nhân quá ha #bánhtrangpate #vietnam #talkomi" at 18 Đào Duy Từ, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022