Bảo Hân teleported to Vincom Ninh Thuận

Bảo Hân wrote "dạo siêu thị 😜❤️ #vietnam #talkomi #amthuc" at 122 Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022