Bảo Nguyên teleported to Lee Ho Ma restaurant_Lee's lounge

Bảo Nguyên wrote "món ăn Trung Hoa siêu độc lạ #ngonngon #vietnam #talkomi" at Lầu 1, 22B Nguyễn Thị Diệu, P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023