Bảo Nguyên teleported to Kokoro Cafe

Bảo Nguyên wrote "h này mà đi uống những ly nước mát mát này thì tuyệt ha #tràdao #vietnam #talkomi" at 55/7 Kiệt 55 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022