Bảo Nguyên teleported to Em Guột quán

Bảo Nguyên wrote "mấy bạn nhìn mà có thấy thèm thèm khôngg #phomai #vietnam #talkomi" at 128 Ngô Nhân Tịnh, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022