Bảo Nguyên teleported to Xôi Làng Nghề - Chuẩn Vị Bắc

Bảo Nguyên wrote "xôi gì mà toàn người nổi tiếng ăn không vậy #xôixoi #vietnam #talkomi" at 116 Đường Ngô Tất Tố, P.22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023