Bảo Nguyên teleported to Cơm Tấm Thùy Dung

Bảo Nguyên wrote "giờ này có ai thèm cơm tấm không #cơmtamngon #vietnam #talkomi" at 2QQG+GW8, Hẻm 43, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022