Huyền Nguyễn teleported to Quán ăn Vọng Các

Huyền Nguyễn wrote "món này lạ vô cùng nhìn thôi đã thấy sợ nhưng cũng rán ăn thử 😭😋😋😋👍👍👍👍#dundua ngon và là lắm nên ăn thử một lần #thucanviet" at 299 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022