Trí Nhất teleported to Cửa hàng bia đá nước ngọt Tám Thế

Trí Nhất wrote "mua đồ ở #lazada mọi thứ điều có rất tiện lợi mọi thứ điều có #bia cũng có luôn " at 193, 10 Đường số 20, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022