Bảo Nguyên teleported to Hanuri Korean Fast Food

Bảo Nguyên wrote "lại thêm cho mấy bạn một quân bán món Hàn nữa đâyyy #ngonngon #vietnam #talkomi" at 284 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023