Huyền Nguyễn teleported to Quán chè

Huyền Nguyễn wrote "chè hạc sen ngon và bổ dưỡng #chehacsen" at 199 Đ. Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022