Bảo Nguyên teleported to Quán Ốc Béo Hà Nội

Bảo Nguyên wrote "có ai mê ốc Hà Nội như mình khôngg #Ốc #vietnam #talkomi" at 10 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022