Sự Lý teleported to Quan Bánh tráng cuốn thịt heo Hội An

Sự Lý wrote "bánh tráng cuốn tôm với thịt , nước dùng ở đay rất vừa ăn #banhcuon tôm với thịt luộc " at V8J9+5WQ, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022