Bảo Nguyên teleported to UCHI TEMPURA

Bảo Nguyên wrote "thêm cho mấy bạn một quán bán món Nhật nhaa #monNhat #vietnam #talkomi" at 961 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022