Bảo Nguyên teleported to Bánh Tráng Mâm Quận 9

Bảo Nguyên wrote "1 tháp bánh tráng. Bạn đã thử chưa #bánhtrang #vietnam #talkomi" at 77 Đ Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022