Bảo Nguyên teleported to GoGi House Trần Thái Tông

Bảo Nguyên wrote "chỉ mới 200k là bạn đã có một bữa ăn quá ngon rồi #ngonngon #vietnam #talkomi" at 103D5A, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022