hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Quán Bún khô Chiến Thơi

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "món ăn đã nấu xong rồi mời cả nhà cùng ăn món bún gạo #bungao #Vietnam #" at M257+2M4, Minh Thanh, Nguyên Bình District, Cao Bang, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022