Sự Lý teleported to Quán Xôi Mặn Xôi Gà Cô Nga

Sự Lý wrote "bữa sáng của tôi #xoimang chà bông với trứng cúc " at 163, 23 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022