Huyền Nguyễn teleported to Quán trứng lộn

Huyền Nguyễn wrote "món ăn Việt nhìn thấy sợ nhưng ăn với múi tíu thì ngon tết nách #trunglon #talkomi" at 142 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022