hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Bò Tơ Nhân Phát - 1058 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "quán bò tơ nhân phác ở đây món nào cũng ngon chuyển về món ăn bò #laubo #bonuong #boluclac" at 1058 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71419, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023