Huyền☘️☘️ teleported to Nhà hàng Bên Sông

Huyền☘️☘️ wrote "món ăn của người Mỹ ăn hàng ngày #khoaitay với #rautron cà chua và hành tay" at 74, 35 Đ. 27, khu phố 5, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023