Huyền☘️☘️ teleported to Quán cơm Đồng Nhân

Huyền☘️☘️ wrote "luôn có bữa ăn ngon khi mẹ vào bếp #canhrauma với #thitkhodauphong món nào cũng ngon 🤤👍😋🤤🤤" at 42 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023