Huyền☘️☘️ teleported to Lotteria Nguyễn Ảnh Thủ

Huyền☘️☘️ wrote "cánh gà chiên Gòn #gasotphomai " at 1 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022