kiêu diem teleported to Sen West Lake Restaurant

kiêu diem wrote "muốn ăn những món ăn ngon thì hay đến đay giá cả ưu đãi món ăn thì tuyệt vời luôn nha #thucanviet # nhahang 😋😋😋👍👍" at 614 Đ. Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 124012, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022