Huyen My teleported to Nhà hàng Ngõ 8 - Chi nhánh 2

Huyen My wrote "món nào cũng ngon #monanngon #vietnam" at 57 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022