Sự Lý teleported to Quán Ăn Ngon

Sự Lý wrote "đay là món #canhrauma đặt biệt ngon" at 18 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111103, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022