Bảo Nguyên teleported to PHỞ KHÔ BAN MÊ - HÀ LAN

Bảo Nguyên wrote "phở khô nhưng không phải là phở khô kkka #phởkho #vietnam #talkomi" at 33 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022