Bảo Nguyên teleported to Ussina Sky 77 Restaurant - Vincom Landmark 81

Bảo Nguyên wrote "xúc xích và bò Nhật quá là ngon lun #Bò #vietnam #talkomi" at Vincom Landmark, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022