hoa Hồng 🌹 teleported to The Ox not only Ox

hoa Hồng 🌹 wrote "món #cừu nướng tại nhà hàng THE OX 🐏🐏🐏🐏🐏" at 24, 24 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71006, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022