Tú Linh teleported to Nguyen Thi Dinh Primary School

Tú Linh wrote "mỳ quãng ngon bổ rẻ #việtnam #mónan #talkomi #" at KP3 Tân Thới Nhất 1, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023