hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Bánh Xèo Long Hải

hoa Hồng 🌹 wrote "#banhxeo miền trung ăn là nghiện #thucanviet" at duong Tay do TT. Long Hải, ap hai, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023