Bảo Nguyên teleported to 236 Vườn Chuối

Bảo Nguyên wrote "lại một quán bún ngon ngon nữa đâyy #búnmam #vietnam #talkomi" at 236 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022