Bảo Nguyên teleported to Al Fresco's Mac Dinh Chi

Bảo Nguyên wrote "pizzza đầy béo ngậy đâyy #pizza #vietnam #talkomi" at 31 Bis Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023