Bảo Nguyên teleported to Bún Bò Bà Rơi

Bảo Nguyên wrote "bún bò thơm ngon mời bạn ăn nha #búnbo #vietnam #talkomi" at 5 Phan Thành Tài, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023