Bảo Hân teleported to Ninh Chu

Bảo Hân wrote "đi dạo mát #trasuaOreo #vietnam #talkomi" at Ninh Chu, Khánh Hải, Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022