Nhược Nguyễn teleported to Dong Thap Restaurant

Nhược Nguyễn wrote "tất cả những món ăn mà mình yêu thích nhất #muckholahanh và #suonheokho #món ăn nào cũng ngon" at 542 Đường Lê Lợi, Đạ M'Ri, đahuai, Lâm Đồng 66000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022