Phero Tuan teleported to Vĩnh Lộc B

Phero Tuan wrote "#amthuc thịt luộc chấm mắm tôm" at Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023