Lài Hoa teleported to The HAMA

Lài Hoa wrote "NAI NGUYỄN ĐẾN REVIEW QUÁN The HAMA VÀO NGÀY KHAI TRƯƠNG Sau 3 ngày đầu khai trương, The #HAMA nhanh chóng khắc phục và nhận được nhiều lời khen món bò mềm thơm" at 603a Đ. Lê Văn Việt, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022