Bảo Nguyên teleported to YE SO BAN

Bảo Nguyên wrote "lại là một quán buffer mà bạn nên bỏ túi để cùng đi với bạn bè, gia đình nèee #buffer #vietnam #talkomi" at Tầng Trệt, 19A Đ. Cao Thắng, P.2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022