Bảo Nguyên teleported to Quán Dì Gái

Bảo Nguyên wrote "bánh khọt lun là món đầy hấp dẫn #bánhkhot #vietnam #talkomi" at 211/116 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022