Bảo Nguyên teleported to TOÀ NHÀ SIK DAK FOOK - 41 CHÂU VĂN LIÊM

Bảo Nguyên wrote "hải sản ăn tươi sống #haisan #vietnam #talkomi" at 41 Đ. Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022