Huyen My teleported to Bò tơ Nhân Phát - 451 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7

Huyen My wrote "Ngon quá chắc phải đi ăn một bữa #boto và #laubo" at 451 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 756600, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023