Phuong Bui teleported to Vĩnh Lộc B

Phuong Bui wrote "#gocbepnho# HN món sáng nhà mình # bánh cánh sườn chả cá 🐟🐟🐟🐟 phi cùng takomi vui mỗi ngày..... " at Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023