Bảo Nguyên teleported to Arirang restaurant

Bảo Nguyên wrote "món Hàn với thật nhiều món ăn kèm#mónHan #vietnam #talkomi" at 3rd Floor, Q1, 2 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 710058, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022