Huyen My teleported to Quán Lẩu Bò Hai Tín

Huyen My wrote "#laubo và #xuongheo món ăn ngon dể làm tại nhà 🏠🥩🥩🥩🥓🥩🥘🥘🥘🥘" at 60 Đ. Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022