Trần Cường teleported to Quán Ăn Vặt Shin

Trần Cường wrote "món ăn vặt #banhtrang và #comchaykho" at 505 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022