Bảo Hân teleported to Trà Sữa Funny

Bảo Hân wrote "tuần mới đầy năng lượng🥳❤️ #mìcay #trasua #vietnam #talkomi" at 58 Mười Sáu Tháng Tư, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023