baby teleported to Quán Trà Sữa ALOHA

baby wrote "nghiện trà sữa #trasua #talkomi" at 26A Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

nghiện trà sữa #trasua #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023