baby teleported to Quán Hải Sản Thanh Sương

baby wrote "#gheuhap gheu nấu với thôm và cà chua giờ mới ăn lần đàu tiên củng ngon" at 21, 25 Trần Phú, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam.

#gheuhap gheu nấu với thôm và cà chua giờ mới ăn lần đàu tiên củng ngon
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022